Rüyada Denk görmek tabiriYük dengi eşit ağırlıkta olursa korku ve ümit kefelerinin eşitliğine, kulluğu ve dünya işlerini dengeli yürütmeye, Yol eşyası ve yük dengi yolculuğa delalet eder. Rüyada bağlanmış yük dengi ve yolculuk eşyalarından olan hurç (kilimden yapılmış heybe) gibi şeyler görmek, bir yolculuğa, seyahate çıkmaya işa­rettir. Rüyasında gördüğü bu şeyler güzel görünüm­de ise, o kişinin yapacağı yolculuk, güzel ve kazançlı geçer. Eğer gördüğü yükler, eski, yamalı ve dökülü­yorsa, yolculuğu meşakkat ve kazancı az olur şeklin­de yorumlanır.

Rüyada Denk için Yorum Yok

Son Eklenen Rüya Tabirleri