Dibek görmek tabiriGüçlükle elde edilen rızka, terbiye ve eğitime yatkın olmayan kimseye, ıslahı zor organizasyonlara; zorla menfaat elde etemeye delalet eder.Dibekte bir sey dövdügünü gören evlenir. Rüyada taştan bir dibek görmek, kolaylık­la düzeltemediği malını, zahmet ve meşakkat ile dü­zelten kimseye işarettir. Rüyada görülen dibek, düş­manlığa, şiddete ve zorla bir şeyi istemeye işarettir. Bazı yoruma göre, dibek görmek, insanın ihtiyaçlannı gidermesine ve işlerini kolaylaştıracağına işaret eder.

Dibek için Yorum Yok

Son Eklenen Rüya Tabirleri