rüyada abdest almak görmek tabiri



İbni sîrin (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada abdest aldığını ve namaza durduğunu görmek, üzüntülerden kurtulmaya ve kendisine bahşettiği kurtuluş yollarından dolayı Allah Tealaya şükretmeye delalet eder. Abdest alınması caiz olmayan bir suyla abdest aldığını görmek, içinde olduğu üzüntülerden kurtulmak istediği halde kurtulamamasına delalet eder.

Tüccar olan kimsenin rüyasında abdestsiz namaz kıldığını görmesi, sermayesiz ticaret yaptığına delalet eder. Rüyayı gören kimse hükümdar ise, askerlerinin emrine uymamasına delalet eder. Rüya sahibi meslek sa-, hibi bir kimse ise mesleğinde istikrar elde edemez. Abdestsiz olarak, namaz kılınması caiz olmayan bir yerde namaz kıldığını görmek, bir işte şaşkınlık içinde olduğuna ve kurtuluş bulamamasına delalet eder.

Bir tabirde, rüyada abdest borcu ödemeye, emaneti teslim etmeye veya şahitliği yerine getirmeye delalet eder. Bir rivayette Rasulullah efendimiz: “Ümmetimden bir adamın aldığı abdestin gelip o adamı kurtardığını gördüm” buyurmuştur

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada abdest AllahTealanın korunması altında olmaya delalet eder. Rüyada namaz abdesti gibi abdest almak, düşmanının korkusundan Allah korumasında olmaya delalet eder. Zira Allah Teala musa (aleyhisselam)a, korktuğunda abdest almasını ve ailesine abdesti emretmiştir.

Rüyada abdestli iken abdestli iken caiz olan bir suyla abdest aldığını görmek çok hayırlı bir işe delalet eder. Zira hadisi şerifte “Abdest üzerine abdest üstüne nurdur“1 buyrulmuştur.

Rüyada abdest suyu aradığı halde bulamadığını gören kişi işinde zor-jşer, ancak abdest suyu bulurda abdestini tamamlarsa işleri kolaylaşır.

Bazen abdest veli kimselerin katında ihtiyaçların karşılanmasına delalettir. Abdestin tamamlanması maksada ulaşmaya, tamamlamamak ulaş-mamaya delalet eder. Bu tevil abdest alınması caiz olan sular ile olduğuna göredir. Abdest alınması caiz olmayan süt ve bal gibi yiyeceklerle abdest almak borca delalet eder.

Abdest aldığını ve abdestini tamamladığını gören kişi, sıkıntı içinde ise Allah Teala onun sıkıntısını giderir, korkuyorsa Allah Teala onu korkusundan emin kılar, hasta ise Allah Teala ona şifa verir, borçlu ise Allah Teala ona borcunda yardım eder, günahkâr ise Allah Teala onun günahlarını örter. Abdestini tamamlayamadığını veya tamamlamasına engel çıktığını gören kişinin arzuladığı işi tamamlanmaz, ancak abdestin bereketi ile bu kimse işinde başarıya çıkması umulur.

Bir dehlizde abdest aldığını ya da yıkandığını gören kimse, çalınan malını bulur. Abdest alınması caiz olmayan bir şeyle abdest aldığını görmek kişinin, kurtulmayı umduğu bir sıkıntı içinde olmasına ve içinde olduğu işin tamamlanmamasına delalet eder.

Hasta olduğu halde yatakta abdest aldığını gören kişi, hanımından ya da nişanlısından ayrılır. Rüyada oturduğu evde abdest aldığını görmesi o evden taşınmasına delalettir. Çarşı pazarda ya da hamamda abdest aldığını gören kişi, Allah Tealanın ve meleklerin gazabına maruz kalmasına, rüsvay olmasına, hüsrana uğramasına, gizlediği bir şeyin ortaya çıkmasına ve rezil olmasına delalet eder.

Rüyada abdest almak güzel ahlaklı olmaya, iyi niyetli ve hayır yapmayı seven kişilere, hidayete ermeye, hak yolunu bulmaya, kudretli ve yüce gönüllü olmaya delalet eder. Rüyada abdest almak her zaman hayırlı ve güzel olana işaret eder. Rüya sahibinin mutluluk verici haberler alması ya da böyle olaylar yaşaması, sorunlara çözüm, dertlere şifa bulması anlamına gelirken zor durumda olan kişiler olduğu şeklinde de yorumlanır. Bu rüya hak yolunu ve dini terk etmiş kimselerin hak yolunu yeniden bulacaklarına ve sonsuz bir gönül rahatlığına kavuşarak, tövbekâr olacaklarına yorulur. Rüyasında abdestini tam aldığını gören kişi her türlü sıkıntıdan kurtulacak demektir.

Rüyada Abdest Almak ve Namaz Kılmak

Bir kişi rüyasında abdest alıp bir de namaz kıldığını görürse bu kişi her türlü emeline kavuşur ve mutlulukların en büyüğünü yaşamaya nail olur.

Rüyada Gusül Abdesti Almak

Rüyada gusül abdesti alan kişi gereksiz yere savurduğu kazancını ya da boş işlere feda ettiği mal varlığını yeniden kazanacak demektir.

Rüyada Abdest Alamamak

Rüyada abdest alamamak müşkül olmak anlamına gelir. Bir kişi rüyasında abdest almak istediği halde bunu başaramazsa hayal kırıklığı ve üzüntü yaşayacak, sağlık sorunları ile karşılaşacak, maddi ve manevi olarak kayıplar yaşayarak üzülecek demektir.

Rüyada Camide Abdest Almak

Rüyada camide abdest almak, rüya sahibinin olmasını istediği hayallerin gerçekleşmesi durumunda malından ya da parasından vereceği sadakaya delalet eder. Bazı rüya tabirleri camide abdest almayı kişinin yapmak istediği her şeyin gerçek olacağı, bunun içinde daha önceden Allah’a verdiği hayır sözünü gerçekleştireceği şeklinde yorumlar.

Rüyada Abdest Almak İçin Su Aramak

Rüyada abdest için su aramak, kişinin amaçlarına giden yollarda karşısına çıkacak olan sorunlara çare araması anlamına gelir.

rüyada abdest almak için Yorum Yok

Son Eklenen Rüya Tabirleri