Rüyada ağaç dalı görmek tabiriRüyada sayıları bilinen ağaçlar adamlara delalet eder. Bu adamların durumları rüyada görülen ağaçların diğer ağaçlar karşısındaki durum ve değerleri gibidir. Ağaçlardan meyveler devşirdiğini gören kimse, o adamlardan meyvelerin faydaları ve cinsine göre fayda görür. Rüyada hurma ağacını gerçekte yetişmediği bir arazide görmek, hurma ağacı gibi adamlar edinmeye delalet eder. Hurma ağacını, yetişmesi elverişli olan bir arazide olduğunu görmek, rüya sahibi için verimli arazilere delalet eder. Hurma ağacının meyvelerinden aldığını gören kimse o adamlardan mallar elde eder.

Ceviz ağacı görmek, arap olmayan, cimri, kör, zor ve sıkıntı veren kimseye delalet eder. Ceviz ağacı meyvesi sıkıntı ve zorlukla elde edilen mallara delalet eder. Rüyada kendisinin ceviz ağacı üstünde olduğunu gören kimse, kör ve iri yarı bir adamla alaka kurar. Ceviz ağacından indiğini görürse, o adamla yapacakları iş tamamlanmaz. Ceviz ağacından düştüğünü ya da ceviz ağacında öldüğünü gören kimse, iriyarı veya mülk sahibi olan biri kimse tarafından öldürülür. Eğer ceviz ağacı kırıtırsa, iriyarı adam helak olur. Düşen kimse de düştüğünde öldüğünü görürse o da helak olur. Eğer ölmezse o kimse kurtulur. Düştüğünde ellerinin ve ayaklarının kırıldığını gören kimse büyük bir belaya maruz kalır. Ve büyük bir tehlike geçirir. Ancak sonra kurtulur. Ceviz ağacı gibi olan bütün büyük ağaçlar, ceviz ağacı tevilindedir.

Arabistan kirazı ağacını görmek, şerefli, asaletli, kerem sahibi ve faziletli bir kimseye, meyvenin değeri ve ağacının kıymetinden dolayı, bolluğa delalet eder. Tanımadığı bir ağacın, evinde olduğunu görmek, orada ateşin toplanmasına ya da içinde ateş olan (fırın gibi) bir mekâna delalet eder. Zira ayeti kerimede: (O ki; size yeşil ağaçtan bir ateş yaptı da siz şimdi ondan tutuşturup duruyorsunuz)10 buyrulmuştur.

Bazen evde veya çarşıda tanımadığı bir ağaç görmek, topluluk arasında çıkacak kargaşaya ve anlaşmazlığa delalet eder. Zira ayeti kerimede (Onlar aralarında çıkan çapraşık işlerde seni hakem yapıp…)11 buyrulmuştur. Ayeti kerimede “çapraşık işlerde” kelimeleri “Fî mâ şecera” kelimelerinin mealidir, “şecera” ağaç manasına geldiğinden bu tevile gidilmiştir.

Servi ve çınar ağacı gibi büyük yapıda, meyvesiz ağaçlar görmek, insanlara faydalan olmayan iri yapılı sert mizaçlı adamlara delalet eder. Kokusu güzel olan ağaçlar, o ağaçlara nispet edilen kimselere ve övgülere delalet eder. Meyvesi olan ağaç görmek, meyvesinin faydası ve olgunlaşma-sındaki çabukluğa göre o ağaca nispet edilen kimse için bolluğa delalet eder. Dikeni olan ağaç görmek anlaşması zor kimseye delalet eder. Ağaçtan su aldığını gören kimse, tabirde o ağaca nispet edilen kimseden mal elde eder.

Rüyada, bahçesine ağaçlar diktiğini görmek, diktiği ağaçların ömürleri miktarınca ömürleri olan erkek çocukları olacağına delalet eder. Bir yerde yeşermiş ağaçların etrafında taze kokulu bitkiler görmek, bir musibet, üzüntü ve ağlamak için oraya gelen adamlara delalet eder.

Ayva ağacı görmek, meyvesinin sarı renkli olmasından dolayı, akıllı olduğu halde aklından faydalanamayan adama delalet eder. Nar ağacı görmek, dindar ve zengin kimseye, nar ağacının dikenleri onu günahlardan alıkoyan şeylere delalet eder. Nar ağacını kesmek, sılayı rahmi kesmeye delalet eder. Zeytin ağacı görmek, ailesine faydalı olan mübarek bir adama delalet eder. Zeytin ise gören, alan veya yiyen kimse için üzüntü ve kedere delalet eder.

Bazen ağaç görmek, sulandığı, aşılandığı ve meyve verdiği için kadına da delalet eder. Bazen de dükkânlara, sofralara hizmetçilere, bineklere, yemeği ile meşhur olan mekânlara ve depolara delalet eder. Ağaç dinlere ve mezheplere delalet eder. Zira Allah Teala Kur’an-ı Kerim’de “Kelime-i tayyibeyi” yani tevhid inancını güzel ağaca benzetmiştir. O ağaçta hurma ile tefsir edilmiştir. Rasulullah efendimiz de hurma ağacını, müslüman kimse ile tevil etmiştir.

Tabirciler şöyle demiştir: Ağaç kişinin ameline, dinine ve nefsine delalet ettiğinde, yapraklan onun yaratılışına, güzelliğine ve giyimine, dalları kişinin sülalesine, kardeşlerine ve inancına ağacın içi, kişinin sırlarına ve gizlediği amellerine, ağacın kabuğu kişinin dış görünüşüne ve derisine ve kendisi ile süslendiği amellerine, ağacın suyu kişinin imanına takvasına, malına ve kişinin durumuna göre hayatına delalet eder. Rüyada görülen kimse ölü ise, ağacın özelliğine bakılır. Eğer ağaç büyük ve güzelse ağacın Tûbâ ağacı olmasına itibarla, o kimsenin cennette olduğuna ve akıbetinin güzelliğine delalet eder. Eğer ağaç çirkin bir durumda, dikenli, siyah ve kötü kokulu ise, o kimsenin cehennemde olduğuna ağacında Zakkum ağacı olduğuna delalet eder.

Hasta olan kimsenin rüyada ağaç görmesi, ağacın durumuna göre, sıhhatine kavuşmasına ya da vefat etmesine delalet eder. Eğer rüya sahibi sağlıklı ve evlenmeyi istiyorsa, rüyada gördüğü ağacın durumuna göre bir eşle evlenir. Eşi hasta olan bir kimsenin ağaçların yeşerme vaktinde rüyada bir ağaca sahip olduğunu görmesi, eşinin iyileşmesine ve canlılık alametlerinin vücudunda ortaya çıkmasına delalet eder. Eğer rüyayı ağaçların solduğu vakitte görürse, eşinin vefat etmesine ve toprak olmasına delalet eder. Ağacın dükkânında veya geçimini sağladığı bir yerde olduğunu görmek, eğer ağaçların yeşerme vaktinde ise, kişinin kazanç sağlamasına ve fayda görmesine, ağaçların solduğu vakitte bu rüyayı görmüşse zarar etmesine ve muhtaç kalmasına delalet eder. Mescitte ağaçlar görmek, kişinin dinine ve namazlarına delalet eder. Eğer rüyayı gördüğü vakit ağaçların yeşerme vaktinde ise kişinin salih bir kimse olduğuna ve salih amellerde çalışan bir kimse olduğuna ve itaatinin saflığına delalet eder.

Rüyada çok sayıda ağaca sahip olduğunu gören kimse bir toplumun hukuki ve siyasi yöneticiliğini veya imamlığını veya arkadaşlarına liderlik yaptığına veya sanatını icra ettiği dükkânına delalet eder. Ağaçların bir evde olduğunu görmesi o evdeki adamlara ve kadınlara veya her iki cinsin hayır ya da şer için o evde toplanmasına delalet eder. Eğer ağaçların üstünde meyveler varsa ve insanlar o meyvelerden yiyorlarsa ve meyveler hayra delalet ediyorsa o evde düğün yemeği verileceğine delalet eder. Eğer ağacın meyveleri kötü bir durumda ise, üzüntüye ve yemek verilen matem yerine delalet eder. Eğer evde hasta varsa ve meyve tanımadığı bir meyve ise, bakılır; eğer ağaçların yeşerme vaktinde ise sevince solma vaktinde ise musibete delalet eder.

Rüyada bir ağacın düştüğünü, kesildiğini, yandığını ya da kırıldığını görmek, helak olacak ya da öldürülecek adam veya kadına delalet eder. Ağacın cinsine ve olduğu yere göre ve gerçekteki delillere göre ölecek kimse ve ölüm çeşidi istidlal edilir. Mesela kırılan, kesilen veya yanan ağaç kişinin evinde ise, o evde hasta olan adamın ya da kadının ölümüne veya o evde olan kimsenin akrabasından kardeşlerinden ya da kan davasından tutuklu olan kimselerden veya cihatta olan veya yolda olan kimselerden ölümler olmasına delalet eder. Eğer ağaç cami içinde ise meşhur bir adamın veya kadının ölümüne delalet eder. Eğer ağaç hurma ağacı ise, saltanatla meşhur olmuş veya ilimle meşhur olmuş bir adamın ya da hükümdarın hanımının ya da annesinin ölmesine delalet eder. Eğer zeytin ağacı ise âlim, vaiz, rüya tabircisi, hekim ya da doktor olan bir kimsenin ölmesine delalet eder. Bunun gibi diğer ağaçlarda cinsine faydasına zararına ve tabiatına göre tabir edilir. Rüyada sarmaşıkgillerden bir ağaç diktiğini gören kimse şereflenir veya kendisini bir adama bağlar. Üzüm dikmek şerefe nail olmaya delalettir. Kış ayında üstünde meyve olan üzüm ağacı veya herhangi bir ağaç görmek, malını kaybetmiş erkek ya da bir kadınla karşılaşmaya veya kendilerini zengin zannettiği bir erkek ya da kadına rastlamaya delalet eder.

Üzerinde çok meyve olan ağaç görmek, cömert kimseye delalet eder. Oturduğu yerden ağaçtan meyve aldığını gören kimse, bir çaba sarf etmeden ya da yorulmadan mal elde etmesine delalet eder.12

Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada tanımadığı ağaçlar üzüntü ve kederlere delalet eder. Özellikle ağacı kesmekte böyledir. Ancak ağaçla güneşten, yağmurdan veya yırtıcı hayvandan sakındığını görmek, rızka, makam ve mevki sahibi kimselerden destek almaya delalet eder. Eğer rüya sahibi bidat üzere ise, o bidatından vazgeçer. Kâfir ise ve özel-
12 Hikâye edilir ki, bir adam ibni Sirin’e gelerek: “Rüyamda zeytin ağacının köküne zeytinyağı döktüğümü gördüm” dedi. ibni Şirin: “Başından geçenleri bana anlat” deyince, adam “Çocukken esir düştüm sonra âzad edildim” dedi. ibni şirin: “Hanımın var mı?” dedi. Adam: “Bir cariye satın aldım” dedi. Bunun üzerine ibni Şirin “Yoksa o cariye senin annen olmasın!” dedi. Adam cariyesinin geçmişini araştırınca tabirin gerçek olduğunu gördü.

Hikâye edilir ki, bir adam ibni sirin’e gelerek “Rüyamda zeytini sıktığımı ve yağını içtiğimi gördüm” dedi. ibni şirin “Allah’tan kork ey adam! Zira rüyanın tabiri hanımının gerçekte sütkardeşin olduğunu gösteriyor” dedi. Adam durumu araştırınca tabirin gerçek olduğunu gördü.

Özellikle de ağacın üstünde meyve varsa müslüman olur. Eğer ağaçta meyve yoksa kendisinde ilim ve huzur olmayan bir kimseye dayanır.

Rüyada gül ağacı, kına bitkisi gibi sadece kokusu olan ağaçlar görmek, amel yapmayan ilim sahibi kimselere ve söz söyleyip icraat yapmayan kişilere delalet eder. Hem koklanan hem de meyvesi olan narenciye, limon, ağaç kavunu gibi ağaçlar görmek, içi ve dışı bir olan dürüst kimselere, ilim ve amel sahibi kimselere ve sözünün eri olan kişilere delalet eder.

Ceviz, hurma ve benzeri kokusu olmayıp sadece meyvesi olan ağaçlar görmek, yanlarında mal kazanmak için çaba sarf edilen zengin kimseye delalet eder. Ne meyvesi ne de kokusu olan kavak, servi ve akasya gibi ağaçlar görmek, cimriliğe ve tamahkârlığa delalet eder.

Yaprağını döken ağaçlar fakirliğe, zenginliğe, hafızaya ve unutmaya, sevinçlere ve üzüntülere delalet eder. Yaprakları dökülmeyen ağaçlar, ömrün uzunluğuna, rızkın devamına ve dinde sebata delalet eder. Ağaçların üstünde yattığını görmek, çok evlat sahibi olmaya delalet eder. Kendisini ağacın üstünde olduğunu gören kimse, sakındığı şeyden kurtulur. Ağaçların kabukları kişinin bereketine, meyveleri askerlere delalet eder. Hükümdarın ağaçları tırpanla kestiğini görmesi, halkından güçlerinin yetmediği şeyleri talep etmesine delalet eder. Ağaçlardan meyve topladığını gören kimse tabirde o ağaca nispet edilen kimseden değerli mallar kazanır. Ağaçların yaprakları, sağlam gümüş paralara delalet eder. Ağaçların iplerle sarılmış olduğunu görmek, o beldenin hükümdarının neslinin çok olduğuna ya da halkının onu desteklemesine delalet eder.

Evin önünde olan ağaçlar, hizmetçilere, evin içinde olan büyük ağaçlar, arap lügatında tezkir sığasında olanları evin erkeklerine, te’nis sığasında olanları evin hanımlarına delalet eder. Ağaçlar küçük ise yakın akrabalara, Mersin gibi çok küçük ağaçlar kölelere delalet eder. Âdem (aleyhisselam)’a meyvesinden yemesinin yasaklandığı ağacı görmekte hayır yoktur. Musa (aleyhisselam)’ın onun yanında Allah Teala ile kelam ettiği ağacı görmek Allah Teala ile yakınlığa delalet eder. Kuru ağaç, yakacak olarak kullanıldığı için hidayete ve rızka delalet eder. İnsanlarla birlikte ağacın altında oturduğunu gören kimse Kur’an-ı Kerim ve sünnete tabi olmasından dolayı Allah Tealanın kendisinden razı olmasına delalet eder. Eğer rüya sahibi kâfir ise tövbe eder. Veya sultana kayıtsız şartsız itaat etmeye biat eder. Eğer ağacın altında Allah Tealayı zikr eden kimseler varsa, bu ağacın kıyamet gününde gölgesinde gölgelenilen Tûbâ ağacı olduğuna delalet eder.

Rüyada ağaç dalı görmek, aile ile tabir edilir. Aile bireylerinin gerek evlilik, gerekse doğum yoluyla çoğalacağına ve sülalenin genişleyeceğine işaret eder. Torunlara, evlatlara, gelinlere, damatlara ve dünürlere işaret eder. Bir kişi eğer rüyasında dalların budaklandığını ya da çiçeklendiğini görürse o kişiye yakında evlat sahibi olacağı müjdesi verilecek demektir. Bu rüya aynı zamanda hayırlı ve yeni yuvalar kurmaya ve evlatlardan yana şanslı olmaya alamet eder.

Rüyada Ağaç Dalı Kesmek

Rüyada ağaç dalı kesmek, iyi değildir ve uğursuzluk olarak kabul edilir. Kişinin başının derde gireceği, işinin gücünün bozulacağı, malının ve parasının azalacağı bazı yollara sapacağı ve günah işleyeceği, ayıp yapacağı şeklinde yorumlanır.

Rüyada Ağaç Dalı Kırmak

Rüyada ağaç dalı kırmak da şerli olaylar yaşamaya işaret eder ve hayırlı şekilde yorumlanmaz. Rüyayı gören kişinin bazı kişileri kıracağına, haksızlık edeceğine ve kendine küstüreceğine tabir edilirken bir diğer yandan da yaşanacak olan bir vefata alamet eder.

Rüyada Yeşil Ağaç Dalı Görmek

Rüyada yeşil ağaç dalı görmek ya da yeşil yapraklı bir ağaç dalı görmek, rüya sahibinin hayatının güzelliğinden ve sahip olduklarının bolluğundan dolayı yaşamından razı geleceğine, güzel evlatlar yetiştireceğine ve onlara harcadığı emeğin karşılığında onlardan vefa göreceğine delalet eder.

Rüyada Yeşil Yaprak Koparmak

Bir kişi rüyasında ağacın dallarından hala yeşil olan yaprakları kopardığını görürse rüyası, o kişinin tüm hayallerinin gerçekleşeceğine, işinin, gücünün ve şansının yaver gideceğine, zenginliğinin artacağına ve geleceği için hayırlı olan bazı adımlar atacağına ve büyük projelere gireceğine işaret eder.

Rüyada Ağaçların Yaprak Açtığını Görmek

Rüyada ağaçların yaprak açtığını görmek, kişinin kendini hak yoluna ve inancına adayacağına ama dünyanın nimetlerini ve güzelliklerini yaşamayı da ihmal edeceğine tabir edilir.

Rüyada ağaç dalı için Yorum Yok

Son Eklenen Rüya Tabirleri