rüyada dişi deve görmek tabiriRüyada dişi deve görmek, kadına, seneye, ağaca, gemiye veya hurma ağacına delalet eder. Dişi bir deve sahibi olduğunu ya da dişi deveye bindiğini gören kimse, bekâr ise evlenir. Yolculuğa çıkacak ise çıkar. Bunlar yoksa ev sahibi, arazi sahibi ya da bir mahsule sahip olur. Deveyi sağdığını gören kimse o ürünü elde eder. Ancak ağzı ile sütü emdiğini gören kimse zillete maruz olur. Devenin mah­fili, hörgücü ve oturulduğu yer kadınlara delalet eder.
Deveden, camiye, ekilen yerlere, boş meydanlara, süt aktığını gör­mek, o senenin bolluğuna delalet eder. Ancak insanlar muhasara altında veya korku veya bir fitne ya da bidat içinde iseler, bunların izale olmasına delalet eder. Çünkü süt fıtrata delalettir. Bir kadına ait olan dişi arap de­vesi görmek, soylu ve şerefli arap kadınına delalet eder. Bir tabirde pişi­rilmiş deve eti görmek, helal rızka, diğer bir tabire göre ise ahde vefa et­meye delalet eder. Zira ayeti kerimede şöyle buyrulur “Tevrat indirilme­den önce Yakub’un kendisine haram kıldığından başkasına yiyeceğin hepsi israiloğullarına helal idi.”156 Tefsirde bu yemeğin deve eti olduğu söylenmiştir.
Sağmal dişi deveye bindiğini görmek, Saliha bir kadına delalet eder. Hızlı yürüyen dişi deve yolculuğa delalettir.157
Nablusi (rahmetuilahi aleyh)’in tabiri: Dişi deve kadına delalet eder. Bir yerde devenin boğazlandığını görmek, o yer ehlinin sıkıntıya düşmesine delalet eder. Deveyi sağdığını görmek, bir kadından helal mal almaya delalet eder. Kendisinin sağmadığı devenin sütünden içtiğini görmek saltanat sahibi iri yarı bir adamdan mal elde eder.
Dişi deveyi sağdığını gören kişi dindar bir kadınla evlenir. Evli ise er­kek bir çocuğu olur ya da zekât toplamakla görevlendirilir. Dişi deveye ters bindiğini gören kimse hanımına arkadan yaklaştığına delalet eder. Bazen dişi deve kavgası çok olan kadına delalet eder. Nitekim ayeti kerime de; “biz onları kendilerini denemek için dişi deve göndereceğiz, hele sen onları gözetle, sabret” buyrulmuştur. 158 Dişi deveyi boğazladığını gören kişi yaptığı bir işe pişman olur ve musibete maruz kalır. Dişi deveye sahip olduğunu gören kişi evlenir ya da kız alır verir ya da eve ya da araziye sahip olur. Deveden kan ve irin gibi sütten başka şeyler sağdığını görmek haram mala delalet eder. Dişi deve sıkıntılara karşı dayanıklı, ağır yükler kaldıran, dindar kadına delalet eder. Dişi devesinin öldüğünü gören kişinin hanımı ölür ya da yolculuğu iptal olur. Dişi devesinin kaybolduğunu ya da çalındı­ğını gören kişi hanımından ayrılır. Bazen dişi deve gelecek seneye işarettir. Dişi bir deve satın aldığını gören kimse fakirse, aydınlatmaya yarayan bir alet alır veya bir mertebe yada bir paya nail olur. Dişi devenin boğazdan kesilmesi sıkıntıya ve çileye delalet eder. Dişi devenin yanında yavrusunun da olduğunu görmek büyük bir fitnenin zuhuruna delalet eder.
Rüyada dişi deve görmek, kadına işaretle yorumlanır. İmâm-ı Nablûsî’nin yorumu: Rüyada dişi deve görmek, kadındır. Kadına işareti temsil eder demiştir Nablûsî.
• Rüyasında dişi bir deveye bindiğini görmek, bir kadınla evlenip hem sohbet olmaya işaret eder.
• Kişinin rüyada bir dişi deve boğazladığını (kesti­ğini) görmesi, rüya sahibi yaptığı bir işten pişman olacağına ve bu sebebten kendisine bir musibet, bir belâ geleceğine işaretle yorumlanır.
• Rüyasında kişinin kendisine ait bir dişi deuesi ol­duğunu görmesi, onun evleneceğine veyahut bir ev yada bir mülk alacağına işaretle yorumlanır.

rüyada dişi deve için Yorum Yok

Son Eklenen Rüya Tabirleri