rüyada doğum görmek, rüyada doğum , rüyada doğum tabiri

rüyada doğum görmek tabiriBir hükümdarın gerçekte ha­nımı hamile olmadığı halde rüyasında erkek çocuğunun olduğunu görmesi, hazineler elde etmesine delalet eder. Hamile bir kadın rüyada erkek çocuk doğurursa gerçekte kız çocuk doğurur, kız çocuk doğurursa erkek çocuk doğurur. Rüyada kız çocuk rahatlığa, erkek çocuk üzüntüye delalet eder.
Hasta olan bir kimsenin rüyada annesinden doğduğunu görmesi ölü­müne delalet eder. Zira bebek de ölü gibi bezlere sarılır. Eğer rüya sahibi sanatkâr ise kendisini sanatından alıkoyan problemler yaşar. Fakir ise, du­rumunu düzelteceği ve gıdasını gidereceği bir kimseyi bulur. Zengin ise bir kimsenin malına musallat olması sebebi ile zenginliğini koruyamaz. Zira bebek, her daim başkalarının emri altındadır. Eğer rüya sahibi evli ise, ha­nımı gebe kalmaktan kesilir. Eğer hanımı hamile ise, erkek çocuk doğur­maz. Rüya sahibi köle ise, efendisinin onu sevdiğine, suç işlerse affetme­sine ancak âzad etmemesine delalet eder. Rüya sahibi yolcu ise, oturduğu yerden çıkması mümkün olmaz. Eğer davacı ise, hâkimin karşısında delili yeterli görülmez. Rüyada annesinin ağzından doğduğunu görmek, annesinin ölümüne ve ruhunun çıkmasına delalet eder.
Rüyada kız doğurmak, hapiste olan kimsenin kurtulmasına delalet eder. Bir adamın rüyada erkek çocuk doğurduğunu görmesi, üzüntüsünden kurtulmasına, düşmana karşı üstün gelmesine ve kötü ahlaklı bir kadından ayrılmasına delalet eder. Kız çocuk doğurduğunu görmesi, tüm zorluklardan kurtulmasına ve neslinden ailesinin şerefini arttıracak bir çocuğun doğma­sına delalet eder. Kadının rüyada kedi doğurduğunu görmesi, doğacak ço­cuğun hırsız olacağına delalet eder. Doğum görmek, zorluklardan ve hasta­lıklardan kurtulmaya veya komşulardan ve aileden ayrılmaya delalet eder. Doğum, rahata, kurtuluşa, borcu ödemeye ve tövbeye delalet eder.
Kadının rüyada erkek çocuk doğurması, akıbetinde rahatlığa, sevince ve kurtuluşa ereceği bir işe ve ağırlıklardan kurtulmaya delalet eder. Kız doğurması izzet, bolluk ve zorluktan sonra kurtuluşa ve bol rızıklara delalet eder.
Rüyada doğum yaptığını gören erkek, fakir ise zenginleşir, zengin ise üzüntüye düşer. Bekâr ise kısa sürede evlenir ve hanımından çocuğu olur. Bunların dışındaki sair insanların bu rüyayı görmesi hastalanmalarına dela­let eder. Hasta olan bir kimsenin doğum yapması ölmesine delalettir. Rü­yada kızının olduğunu görmek borca girmeye, kızının öldüğünü ve kabre gömüldüğünü görmek, borcunun ödenmesine delalet eder.
Rüyada doğum olayı görmek, iyi habe­re işarettir. Doğurduğunu görmek, zenginlikle yo­rumlanır.

rüyada doğum için Yorum Yok

Son Eklenen Rüya Tabirleri