rüyada doğurmak görmek tabiriRüyasında bir kimse kız çocuğu doğurduğunu görse, hayra ve iyiye işarettir. Erkek çocuk doğurduğunu görmek ise, büyük bir sıkıntı ve kedere uğrayacağına işaretle tabir olunur. Bir kimse rüyasında hanımının erkek çocuk do­ğurduğunu görse, (eğer hanımı hamile ise) kız çocuk doğuracağına işarettir. Şayet hanım hamile değilse, sıkıntı ve kedere uğrayacağına işarettir.
• Şayet hanımının kız çocuk doğurduğunu rüyada görmüş ise, bu rüya tersine (aksine) işarettir ki, erkek çocuk doğuracaktır şeklinde yorumlanır.
• Hasta olan bir kişi, rüyasında annesinin kendisi­ni doğurduğunu görse (yani kendi doğduğunu görmüş ue bilmiş olsa), bu rüya, rüyayı gören hastanın öleceğine işaretle tâbir edilir.
• Câfer-i Sadık (r.a.)’m yorumu: Bir kadın rüya­sında bir erkek çocuğu (erkek eulât) doğurduğunu ve çocuğunun doğar doğmaz hemen konuştuğunu gör­se, hayırlı bir rüya görmüş olur. Çünkü bu rüyası o kadının dünyâ ve âhiretinin çok iyi olacağına, her iki hayatının da selâmetlik olacağına işaret olarak tâbir olunmuştur. Câfer-i Sadık (r.a.)’m başka bir yorumu­na göre; kadının bu rüyasında, kendisinin vefatına da işaret vardır denmiştir.
• Bir kadın rüyasında kız çocuğu doğurduğunu ve çocuğunun hemen doğar doğmaz konuştuğunu gör­se, hayırdır. Hayırlı bir rüya görmüştür. Kadının bu rüyası onun, ileride (gelecekte) milletinin en büyüğü olacak, itibarlı, otorite sahibi bir evlâd doğuracağına işaret olarak tâbir olunmuştur.

rüyada doğurmak için Yorum Yok

Son Eklenen Rüya Tabirleri