rüyada duvar görmek tabiriRüyada duvar üstünde oldu­ğunu görmek, kişinin dünyadaki konumuna işarettir. Duvardan düşmesi, bulunduğu konumdan düşmesidir. Rüyada duvar yıktığını gören kimse, bir kişiyi mevkisinden düşürerek helak olmasına sebep olur. Duvarın uzunluğu, sağlamlığı ve genişliğine göre, dindar, zengin ve yetki sahibi bir adama delalet eder. Bir yerde tamire muhtaç bir duvarın olduğunu görmek, yetkisi elinden alınmış âlim ya da lider kimseye işarettir. Duvarı tamir eden in­sanlar görmek, işlerinin düzelmesinde yardım eden arkadaşlara delalettir. Rüyada üstüne duvar yıkıldığını gören kimse, büyük günahlar işlediğine ve cezasının verilmesine delalet eder.
Bir duvarda ya da ağaçta yarık olması, aileden birisinin akıbetidir. Du­varın eskimiş ve yıpranmış olması, gücü ve yandaşları dağılmış adaletli li­dere, duvarın yenilenmesi eski gücünün geri gelmesine, duvara asıldığını görmek, yetkili bir insandan destek alacağına, duvarda kaldığı miktarca o insandan destek alacağına işaret eder. Bir duvarda aksini görmek, ölüme delalettir.
Nablusi (rahmetullahi aleyh)’in tabiri: Rüyada şehrin surları savaşçı adamlara ve kuvvetli hükümdara delalet eder. Duvardan atladığını ya da bir bastona yaslandığını görmek, mümin bir kimse iken münafık olur. Ya da müminlerle meşvereti terk edip münafıklarla meşveret yapar. Rüyada du­varın üstünde oturup elinde kılıç olduğunu görmek, yüksek mertebelere, şan ve şerefe nail olur.
Rüyada duvar görmek ilme, hidayete, sırları öğrenmeye, ya da arka­daşlar arasında ayrılığa delalet eder. Duvarın evin içine yıkılması ev sahibi­nin hastalanmasına, evin dış tarafına yıkılması ölümüne, rüya sahibi yolcu ise yolculuktan dönmesine, bulunduğu yerde bir duvarın yenilenmesi, evli­likte kurulacak akrabalıklara, tuğladan duvar bina etmek, rüya sahibinin salih amellerine işaret eder. Kerpiç ve alçıdan yapılan duvar iyi değildir. Rüyada duvarın yarılması o yerdeki hapislerin çoğalmasına, duvardan su çıkması kardeş ya da enişte tarafından gelecek üzüntüye delalet eder.
Rüyada duvar görmek, duruma göre yo­rumlanır. Sağlam duvar iyiliğe işaret, yıkık ve harab duvar zarar ve ziyana delâlet eder.
• Bir kimsenin rüyada kendisine ait bir duvarı ta­mir ettiğini görmesi, onun halinin ve durumun düze­leceğine işaretle yorumlanır.
• İmâm-ı Nablûsî’nin yorumlarının bazıları aşa­ğıdaki şekildedir: Rüyasında kendine ait bir duvarın yıkıldığını gören kişinin, batakda olan bir parasının veya malın eline geleceğine (sanki bir hazine bulacağı­na) işarettir demiştir bazı yorumcular.
• Rüyasında kendi üzerine (rüya görenin üstüne) bir duvarın yıkıldığını görmek, iyi değildir. Bu rüya, rüya­yı görenin, işlemiş olduğu bir kusur ve hatadan dola­yı zarar göreceğine, günâhından dolayı ceza görece­ğine işaretle tâbir edilir.
• Rüyasında kerpiçten bir duvar yaptığını görmek, iyidir. Bu rüya, rüyayı görenin, iyi bir amel (iyi bir iş) yapacağına işarettir şeklinde yorumlanır.

rüyada duvar için Yorum Yok

Son Eklenen Rüya Tabirleri