rüyada tilavet secdesi görmek tabiriNablusi (rahmetullahi aleyh)”in tabiri: Hac süresindeki ilk secde ayeti için secde etmek, gaflete karşı öğütlenmeye ve uyarıya delalet eder. İkinci secde ayeti için secde etmek taat işlemeye teşvike, iyiliği emret­meye ve kötülükten sakındırmaya delalet eder. Furkan süresindeki secde ayeti için secde ettiğini görmek, itaattan kaçmaya ve günahlara yönelmeye delalet eder. Rüya sahibinin bazı yanlışları varsa Allah Tealaya karşı hüsnüzan beslemesine delalet eder.
Rüyada Araf süresindeki secde ayeti için secde ettiğini gören kişi iyi­liği emr eder kötülükten sakındırır. Kadri kıymeti yüksek olur. Ra’d süresin­deki secde ayeti için secde etmek taat ile birlikte ikrama delalet eder. İsra süresindeki secde ayeti Allah Tealanın korkusundan dolayı çokça ağlama­sına delalet eder. Meryem süresindeki secde ayeti için secde etmek ni­mete, bolluğa, dünya ve ahirette kadri kıymetinin yüksek olduğuna delalet eder. Ancak rüya sahibinin geride onun makamına varis olacak kimsesi yoksa bu rüya çocuğu ve vasiye delalet eder.
Nemi süresindeki secde ayeti için secde etmek bidat ehli katında şan şöhret sahibi olmaya ve sultan katında sözü geçerli biri olmaya delalet eder. Elif, lam, mim tenzil süresindeki secde ayeti için secde etmek, Allah Tealaya iman etmeye, ondan korkmaya, fazlı ihsanına rağbete, tövbeye ve namazın gerekliliğine delalet eder. Sa’d süresindeki secde ayeti için secde etmek, Allaha yönelmeye, güzel bir sünnet ihdas etmeye ve şükrünü eda etmediği yeni bir nimete delalet eder. Fussilet süresindeki secde ayeti için secde etmek Allah Tealanın ve veliyyül emrin emirlerine riayet etmeye delalet eder.
Necm süresindeki secde ayeti için secde etmek asi için tövbeye, gü­nahlardan sakınmaya ve Allah Teala için ibadet etmeye delalet eder. İnşikak süresindeki secde ayeti için secde etmek korkutmaya ve günah iş­lemekten men etmeye delalet eder. Alak süresindeki secde ayeti için secde etmek tövbeye, günahları eğlenceyi ve cehennemi gerektirecek her bir işi terk etmeye delalet eder.

rüyada tilavet secdesi için Yorum Yok

Son Eklenen Rüya Tabirleri